Takashiseedling 5pc 16cm UFL to RP SMA Connect Antenna WiFi Pigtail Cable IPXto RP-SMA Jack Male ที่ Oto Pkhonkaen Center

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม อุปกรณ์เชื่อมต่อและสายเคเบิ้ล ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ Takashiseedling 5pc 16cm UFL to RP SMA Connect Antenna WiFi Pigtail Cable IPXto RP-SMA Jack Male ที่ Oto Pkhonkaen Center

Takashiseedling 5pc 16cm UFL to RP SMA Connect Antenna WiFi Pigtail Cable IPXto RP-SMA Jack Male จะรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า. นอกจากนี้ยังรองรับการจัดส่งทั่วจังหวัด รับสินค้าเก็บเงิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบจำลองถูกต้องด้วยภาพและข้อมูลคำอธิบาย
: ถุงน่อง
: Shopee
฿71  ฿112 

About Takashiseedling 5pc 16cm UFL to RP SMA Connect Antenna WiFi Pigtail Cable IPXto RP-SMA Jack Male ที่ Oto Pkhonkaen Center

Extension cable RP-SMA female bulkhead to Ufl./
Takashiseedling 5pc 16cm UFL to RP SMA Connect Antenna WiFi Pigtail Cable IPXto RP-SMA Jack Male
IPX connector SMA to IPX pigtail cable
Product Series: RP-SMA to Ufl./Ipx cable
Family: Coaxial, RF pigtail cable
Takashiseedling 5pc 16cm UFL to RP SMA Connect Antenna WiFi Pigtail Cable IPXto RP-SMA Jack Male
Gender: RP-SMA Jack,male pin/Ufl./Ipx
Length: 1617cm
Cable type: 1.13 cabl
Takashiseedling 5pc 16cm UFL to RP SMA Connect Antenna WiFi Pigtail Cable IPXto RP-SMA Jack Male

Package include
5pcs
Takashiseedling 5pc 16cm UFL to RP SMA Connect Antenna WiFi Pigtail Cable IPXto RP-SMA Jack Male

รายละเอียด Takashiseedling 5pc 16cm UFL to RP SMA Connect Antenna WiFi Pigtail Cable IPXto RP-SMA Jack Male

กราฟราคา Takashiseedling 5pc 16cm UFL to RP SMA Connect Antenna WiFi Pigtail Cable IPXto RP-SMA Jack Male สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา Takashiseedling 5pc 16cm UFL to RP SMA Connect Antenna WiFi Pigtail Cable IPXto RP-SMA Jack Male จากวันที่ 28-10-2022 - 27-11-2022

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง Takashiseedling 5pc 16cm UFL to RP SMA Connect Antenna WiFi Pigtail Cable IPXto RP-SMA Jack Male