Switching Power Supply 5V, 12V, 24V สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย Output 5Vdc, 12Vdc, 24Vdc ที่ Oto Pkhonkaen Center

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม อุปกรณ์สำรองจ่ายไฟ ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ Switching Power Supply 5V, 12V, 24V สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย Output 5Vdc, 12Vdc, 24Vdc ที่ Oto Pkhonkaen Center

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย Output 5Vdc, 12Vdc, 24Vdc. ความแม่นยำของแรงดันไฟขาออก ±1. ประสิทธิภาพการทำงาน 83 %. อุณหภูมิในการทำงาน -25 ~ +70 C
: ถุงน่อง
: Shopee
฿74  ฿74 

About Switching Power Supply 5V, 12V, 24V สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย Output 5Vdc, 12Vdc, 24Vdc ที่ Oto Pkhonkaen Center

- สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย Output 5Vdc, 12Vdc, 24VdcSwitching Power Supply 5V, 12V, 24V สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย Output 5Vdc, 12Vdc, 24Vdc
- Input AC/DC 110/220V
- ความแม่นยำของแรงดันไฟขาออก ±1.0 %Switching Power Supply 5V, 12V, 24V สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย Output 5Vdc, 12Vdc, 24Vdc
- ประสิทธิภาพการทำงาน 83 %
- ความถี่ในการทำงาน 47 ~ 63 HzSwitching Power Supply 5V, 12V, 24V สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย Output 5Vdc, 12Vdc, 24Vdc
- อุณหภูมิในการทำงาน -25 ~ +70 C

รายละเอียด Switching Power Supply 5V, 12V, 24V สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย Output 5Vdc, 12Vdc, 24Vdc

ประเภทการประกัน ไม่รับประกัน

กราฟราคา Switching Power Supply 5V, 12V, 24V สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย Output 5Vdc, 12Vdc, 24Vdc สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา Switching Power Supply 5V, 12V, 24V สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย Output 5Vdc, 12Vdc, 24Vdc จากวันที่ 02-01-2023 - 01-02-2023