Switch Fortinet 100C ที่ Oto Pkhonkaen Center

ยี่ห้อ: Fortinet(ฟอร์ติเน็ต) | ดูเพิ่มเติม สวิตซ์ ยี่ห้อ Fortinet(ฟอร์ติเน็ต) 

คำอธิบายสั้น ๆ ของ Switch Fortinet 100C ที่ Oto Pkhonkaen Center

Fortinet Worldwide provider of network security appliances. การทำงานของ Fortinet ใช้ ASIC Chip ซึ่งถูกออกแบบมาทำหน้าที่ดังกล่าวโดยเฉพาะจึงทำให้การทำงานเร็วมีประสทธิภาพการเป็น ระบบ UTM นั้นทำให้การลงทุนของลูกค้าต่ำเนื่องจากไม่ต้องซื้ออุปกรณ์หลายตัวเพื่อให้มีความสามารถครบตามที่กล่าวซึ่งยังส่งผลให้การใช้และบริหารตลอดจนการดูแลอุปกรณ์ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องเรียนรู้อุปกรณ์หลายชนิดทำให้ไม่จำเป็นต้องมีบุคคลากรในการดูแลอุปกรณ์หลายคน
: ถุงน่อง
: Shopee
฿2,590  ฿2,590 

About Switch Fortinet 100C ที่ Oto Pkhonkaen Center

Fortinet Worldwide provider of network security appliances.Switch Fortinet 100C
Fortinet เป็นต้นแบบระบบรักษาความปลอดภับของข้อมูลในรูปแบบของ UTM (Unified Threat Management) โดยได้รวบรวมเอา ความสามารถทางด้านการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ มาทำงานบนอุปกรณ์ตัวเดียว ไม่ว่าจะเป็น Anti-Virus, IDS-IPS, Web filtering, Anti-Spam, VPN IPSec, SSL-TLS และการทำ QoS

การทำงานของ Fortinet ใช้ ASIC Chip ซึ่งถูกออกแบบมาทำหน้าที่ดังกล่าวโดยเฉพาะจึงทำให้การทำงานเร็วมีประสทธิภาพการเป็น ระบบ UTM นั้นทำให้การลงทุนของลูกค้าต่ำเนื่องจากไม่ต้องซื้ออุปกรณ์หลายตัวเพื่อให้มีความสามารถครบตามที่กล่าวซึ่งยังส่งผลให้การใช้และบริหารตลอดจนการดูแลอุปกรณ์ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องเรียนรู้อุปกรณ์หลายชนิดทำให้ไม่จำเป็นต้องมีบุคคลากรในการดูแลอุปกรณ์หลายคน

Fortinet เป็นอุปกรณ์ยี่ห้อเดียวได้รับการรับรองประสิทธิภาพจาก ICSA ในด้าน Firewall, Anti-Virus, IDS-IPS, VPN IPSec และ SSL-TLS จึงมั่นใจได้ว่าการปกป้องข้อมูลที่สำคัญจากเหล่าวายร้ายต่าง ๆ บน อินเตอร์เน็ตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง

รายละเอียด Switch Fortinet 100C

ประเภทการประกัน ประกันจากผู้ผลิต

กราฟราคา Switch Fortinet 100C สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา Switch Fortinet 100C จากวันที่ 02-11-2022 - 02-12-2022