OPTECH USA RAINSLEEVE – FLASH OP/TECH ที่ Oto Pkhonkaen Center

ยี่ห้อ: OPTECH(ออพเทค) | ดูเพิ่มเติม อื่นๆ ยี่ห้อ OPTECH(ออพเทค) 

คำอธิบายสั้น ๆ ของ OPTECH USA RAINSLEEVE – FLASH OP/TECH ที่ Oto Pkhonkaen Center

OP/TECH USA RAINSLEEVE – FLASH. OP/TECH USA RAINSLEEVE – FLASH สามารถกันน้ำได้ประมาณ 95%. สินค้า 1 ซอง บรรจุ 2ชิ้น
: ถุงน่อง
: Shopee
฿299  ฿299 

About OPTECH USA RAINSLEEVE – FLASH OP/TECH ที่ Oto Pkhonkaen Center

OP/TECH USA RAINSLEEVE – FLASHOPTECH USA RAINSLEEVE – FLASH OP/TECH
ถุงสำหรับสวมคลุมกล้องกันน้ำ สามารถใส่กับกล้องที่ติด Lens + Flash ได้
OP/TECH USA RAINSLEEVE – FLASH สามารถกันน้ำได้ประมาณ 95%
***เนื่องจากด้านหน้า Lens ถุงคลุมไม่ถึง อาจทำให้น้ำเข้าได้

- สินค้า 1 ซอง บรรจุ 2ชิ้น

#ถุงกันน้ำ #สงกรานต์ #ถุงกันน้ำกล้อง #กันน้ำสาด #OP/TECH #OPTECH #RAINSLEEVE

https://youtu.be/l-v6Eq01-JQ

รายละเอียด OPTECH USA RAINSLEEVE – FLASH OP/TECH

ประเภทการประกัน ประกันของโรงงาน
ระยะเวลาการรับประกัน 1 เดือน

กราฟราคา OPTECH USA RAINSLEEVE – FLASH OP/TECH สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา OPTECH USA RAINSLEEVE – FLASH OP/TECH จากวันที่ 02-01-2023 - 01-02-2023