For Sony NP-F970 Battery & Battery Charger ”SPA” แบตเตอรี่กล้องและแท่นชาร์จกล้อง ที่ Oto Pkhonkaen Center

ยี่ห้อ: Spa(สปา) | ดูเพิ่มเติม แบตและที่ชาร์จ ยี่ห้อ Spa(สปา) 

คำอธิบายสั้น ๆ ของ For Sony NP-F970 Battery & Battery Charger ”SPA” แบตเตอรี่กล้องและแท่นชาร์จกล้อง ที่ Oto Pkhonkaen Center

For Sony NP-F970 Battery & Battery Charger ”SPA” แบตเตอรี่กล้องและแท่นชาร์จกล้อง. รับประกัน: 6 เดือน. สามารถใช้กับแท่นชาร์จแท้ได้. รับประกันคุณภาพสินค้า 6 เดือน. ระยะเวลารับประกัน 6 เดือน. การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมเงื่อนไข ต่อไปนี้. อุบัติเหตุ การละเลย ภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย. การตกหล่น กระแทก กดทับ บีบอัด หรือจมน้ำ. การดัดแปลง ซ่อมแซม โดยช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทฯ
: ถุงน่อง
: Shopee
฿440  ฿440 

About For Sony NP-F970 Battery & Battery Charger ”SPA” แบตเตอรี่กล้องและแท่นชาร์จกล้อง ที่ Oto Pkhonkaen Center

For Sony NP-F970 Battery & Battery Charger ”SPA” แบตเตอรี่กล้องและแท่นชาร์จกล้องFor Sony NP-F970 Battery & Battery Charger  ”SPA” แบตเตอรี่กล้องและแท่นชาร์จกล้อง

ความจุ: 6600mAh
รับประกัน: 6 เดือน

- แบตเตอรี่เทียบคุณภาพเทียบเท่าแบตแท้
- สามารถใช้กับแท่นชาร์จแท้ได้
- ปลอดภัย ผ่านมาตรฐาน มอก.
- รับประกันคุณภาพสินค้า 6 เดือนFor Sony NP-F970 Battery & Battery Charger  ”SPA” แบตเตอรี่กล้องและแท่นชาร์จกล้อง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเคลมสำหรับสินค้า

-- สินค้าต้องอยู่ในอายุการรับประกัน For Sony NP-F970 Battery & Battery Charger  ”SPA” แบตเตอรี่กล้องและแท่นชาร์จกล้อง
-- ระยะเวลารับประกัน 6 เดือน
-- การชำรุดที่เกิดจากการผิดพลาดทางด้านมาตรฐานการผลิตของโรงงาน หรือความบกพรองของชิ้นส่วน

การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมเงื่อนไข ต่อไปนี้For Sony NP-F970 Battery & Battery Charger  ”SPA” แบตเตอรี่กล้องและแท่นชาร์จกล้อง
-- ความเสียหายจากการใช้ผิดวิธี หรือใช้เกินขีดจำกัดของตัวแบตเตอรี่ / อุปกรณ์เสริม
-- อุบัติเหตุ การละเลย ภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย
-- การใช้งานโดยมีสภาพกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ
-- การตกหล่น กระแทก กดทับ บีบอัด หรือจมน้ำFor Sony NP-F970 Battery & Battery Charger  ”SPA” แบตเตอรี่กล้องและแท่นชาร์จกล้อง
-- ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำไปชาร์จกับเครื่องชาร์จที่ผิดปกติ
-- การดัดแปลง ซ่อมแซม โดยช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทฯ

รายละเอียด For Sony NP-F970 Battery & Battery Charger ”SPA” แบตเตอรี่กล้องและแท่นชาร์จกล้อง

ประเภทการประกัน ประกันจากผู้ผลิต
ความจุแบตเตอรี่ 6600mAh

กราฟราคา For Sony NP-F970 Battery & Battery Charger ”SPA” แบตเตอรี่กล้องและแท่นชาร์จกล้อง สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา For Sony NP-F970 Battery & Battery Charger ”SPA” แบตเตอรี่กล้องและแท่นชาร์จกล้อง จากวันที่ 09-11-2022 - 09-12-2022