2 in 1 12.5 Inches 4K Portable Touch Screen Monitor IPS Type C Cell Phone laptop PC HDMI Connecting For Huawei PS5 Switc ที่ Oto Pkhonkaen Center

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม อื่นๆ ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ 2 in 1 12.5 Inches 4K Portable Touch Screen Monitor IPS Type C Cell Phone laptop PC HDMI Connecting For Huawei PS5 Switc ที่ Oto Pkhonkaen Center

2 in 1 12.5 Inches 4K Portable Touch Screen Monitor IPS Type C Cell Phone laptop PC HDMI Connecting For Huawei PS5 Switc จะรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า. นอกจากนี้ยังรองรับการจัดส่งทั่วจังหวัด รับสินค้าเก็บเงิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบจำลองถูกต้องด้วยภาพและข้อมูลคำอธิบาย
: ถุงน่อง
: Shopee
฿1,911  ฿1,930 

About 2 in 1 12.5 Inches 4K Portable Touch Screen Monitor IPS Type C Cell Phone laptop PC HDMI Connecting For Huawei PS5 Switc ที่ Oto Pkhonkaen Center

Brand Name:TEXH
2 in 1 12.5 Inches 4K Portable Touch Screen Monitor IPS Type C Cell Phone laptop PC HDMI Connecting For Huawei PS5 Switc
Display Ratio:16:9
Screen curvature:NONE
2 in 1 12.5 Inches 4K Portable Touch Screen Monitor IPS Type C Cell Phone laptop PC HDMI Connecting For Huawei PS5 Switc
Bracket Type:swivel bracket
Certification:CE
2 in 1 12.5 Inches 4K Portable Touch Screen Monitor IPS Type C Cell Phone laptop PC HDMI Connecting For Huawei PS5 Switc
Origin:Mainland China
High-Dynamic Range:HDR10
2 in 1 12.5 Inches 4K Portable Touch Screen Monitor IPS Type C Cell Phone laptop PC HDMI Connecting For Huawei PS5 Switc
Display Size:12”
Resolution:3840 x 21602 in 1 12.5 Inches 4K Portable Touch Screen Monitor IPS Type C Cell Phone laptop PC HDMI Connecting For Huawei PS5 Switc

รายละเอียด 2 in 1 12.5 Inches 4K Portable Touch Screen Monitor IPS Type C Cell Phone laptop PC HDMI Connecting For Huawei PS5 Switc

กราฟราคา 2 in 1 12.5 Inches 4K Portable Touch Screen Monitor IPS Type C Cell Phone laptop PC HDMI Connecting For Huawei PS5 Switc สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา 2 in 1 12.5 Inches 4K Portable Touch Screen Monitor IPS Type C Cell Phone laptop PC HDMI Connecting For Huawei PS5 Switc จากวันที่ 28-10-2022 - 27-11-2022