1200W Miner Power Supply DPS-1200FB a 438202-002 440785-001 DL580G5 PSU Ethereum APW3 BTC Asic Miner Breakout Box 2tRR ที่ Oto Pkhonkaen Center

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม อุปกรณ์สำรองจ่ายไฟ ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ 1200W Miner Power Supply DPS-1200FB a 438202-002 440785-001 DL580G5 PSU Ethereum APW3 BTC Asic Miner Breakout Box 2tRR ที่ Oto Pkhonkaen Center

1200W Miner Power Supply DPS-1200FB a 438202-002 440785-001 DL580G5 PSU Ethereum APW3 BTC Asic Miner Breakout Box 2tRR จะรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า. นอกจากนี้ยังรองรับการจัดส่งทั่วจังหวัด รับสินค้าเก็บเงิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบจำลองถูกต้องด้วยภาพและข้อมูลคำอธิบาย
: ถุงน่อง
: Shopee
฿3,496  ฿3,496 

About 1200W Miner Power Supply DPS-1200FB a 438202-002 440785-001 DL580G5 PSU Ethereum APW3 BTC Asic Miner Breakout Box 2tRR ที่ Oto Pkhonkaen Center

1200W Miner Power Supply DPS-1200FB a 438202-002 440785-001 DL580G5 PSU Ethereum APW3 BTC Asic Miner Breakout Box1200W Miner Power Supply DPS-1200FB a 438202-002 440785-001 DL580G5 PSU Ethereum APW3 BTC Asic Miner Breakout Box 2tRR

รายละเอียด 1200W Miner Power Supply DPS-1200FB a 438202-002 440785-001 DL580G5 PSU Ethereum APW3 BTC Asic Miner Breakout Box 2tRR

กราฟราคา 1200W Miner Power Supply DPS-1200FB a 438202-002 440785-001 DL580G5 PSU Ethereum APW3 BTC Asic Miner Breakout Box 2tRR สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา 1200W Miner Power Supply DPS-1200FB a 438202-002 440785-001 DL580G5 PSU Ethereum APW3 BTC Asic Miner Breakout Box 2tRR จากวันที่ 05-11-2022 - 05-12-2022