๑◙Hon Hai แหล่งจ่ายไฟสลับ 20W multi-output JMD20-D24 ±24V0.5A ultra-thin switching power supply ที่ Oto Pkhonkaen Center

ยี่ห้อ: | ดูเพิ่มเติม อื่นๆ ยี่ห้อ  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ ๑◙Hon Hai แหล่งจ่ายไฟสลับ 20W multi-output JMD20-D24 ±24V0.5A ultra-thin switching power supply ที่ Oto Pkhonkaen Center

รุ่น: JMD20-D24; ยี่ห้อ: Hon Hai; ระยะเวลาการส่ง พัสดุส่งพัสดุไปรอรอ ทำลายรอรอ รอจากสั่ง
: ถุงน่อง
: Shopee
฿920  ฿920 

About ๑◙Hon Hai แหล่งจ่ายไฟสลับ 20W multi-output JMD20-D24 ±24V0.5A ultra-thin switching power supply ที่ Oto Pkhonkaen Center

รุ่น: JMD20-D24; ยี่ห้อ: Hon Hai; ระยะเวลาการส่ง พัสดุส่งพัสดุไปรอรอ ทำลายรอรอ รอจากสั่ง...
๑◙Hon Hai แหล่งจ่ายไฟสลับ 20W multi-output JMD20-D24 ±24V0.5A ultra-thin switching power supply
ยกเลิกยกเลิก ต้องการคำสั่งสั่งสั่ง ส่งขอ ใน 3 วันหลัง จาก สั่งสั่ง

รายละเอียด ๑◙Hon Hai แหล่งจ่ายไฟสลับ 20W multi-output JMD20-D24 ±24V0.5A ultra-thin switching power supply

กราฟราคา ๑◙Hon Hai แหล่งจ่ายไฟสลับ 20W multi-output JMD20-D24 ±24V0.5A ultra-thin switching power supply สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา ๑◙Hon Hai แหล่งจ่ายไฟสลับ 20W multi-output JMD20-D24 ±24V0.5A ultra-thin switching power supply จากวันที่ 03-03-2023 - 02-04-2023