โมดูลพาวเวอร์ซัพพลาย Dc-Dc Step-Down Converter Cc Cv 1-24V 3A ปรับความแม่นยําสูงได้ ที่ Oto Pkhonkaen Center

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม อุปกรณ์สำรองจ่ายไฟ ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ โมดูลพาวเวอร์ซัพพลาย Dc-Dc Step-Down Converter Cc Cv 1-24V 3A ปรับความแม่นยําสูงได้ ที่ Oto Pkhonkaen Center

Notice! ! !. Before connecting to the USB device, it must be verified. The shipment includes the acrylic heat sink copper column screws and other accessories, which need to be assembled by ourselves. It cannot be input to the AC current directly depressurized by the transformer. The input voltage must be higher than the output voltage by 2V. For the
: ถุงน่อง
: Shopee
฿216  ฿287 

About โมดูลพาวเวอร์ซัพพลาย Dc-Dc Step-Down Converter Cc Cv 1-24V 3A ปรับความแม่นยําสูงได้ ที่ Oto Pkhonkaen Center

Notice! ! ! โมดูลพาวเวอร์ซัพพลาย Dc-Dc Step-Down Converter Cc Cv 1-24V 3A ปรับความแม่นยําสูงได้
The output voltage range of the USB port can be adjusted from 1 to 24V, not absolutely 5V. Before connecting to the USB device, it must be verified. Therefore, we do not guarantee the loss. The shipment includes the acrylic heat sink copper column screws and other accessories, which need to be assembled by ourselves. It is a DC-to-DC step-down module. It cannot be input to the AC current directly depressurized by the transformer. This is a step-down module. The input voltage must be higher than the output voltage by 2V. If the output voltage cannot be adjusted, it may be because the potentiometer rotates at a higher position. For the input voltage, you can adjust the output voltage by turning the CV potentiometer counterclockwise for twenty laps.

Parameters:
Input voltage: 5-27V (the input voltage needs to be higher than the output voltage 2V. If you want to output 5V, the input voltage should be above 7V; if the output voltage cannot be adjusted, it may be because the potentiometer rotates above the input. Voltage, you can adjust the CV potentiometer counterclockwise twenty times to see the output voltage change)โมดูลพาวเวอร์ซัพพลาย Dc-Dc Step-Down Converter Cc Cv 1-24V 3A ปรับความแม่นยําสูงได้
Output voltage: 1-24V (output voltage is higher than 24.5V, automatically turn off the output, display OV, after lowering the output voltage, press ONOFF button to solve)
Output current: The highest output is about 3A. It is recommended to use in 2.5A. When the heat is large, you need to solve the heat dissipation problem. In constant voltage mode, the output current is adaptive according to the load size, and it is not adjustable. (Adjustable limit current is about 3A, output current exceeds 3A, automatic shutdown output, display OC, reduce load current, press ONOFF button to solve)
Output power: less than 30W (when the output power is greater than 30W, the output is automatically turned off, the OP is displayed, after the load power is reduced, press the ONOFF button to solve)
Voltage display: resolution 0.01V, factory accuracy ± 0.1V or so (can be corrected by yourself)โมดูลพาวเวอร์ซัพพลาย Dc-Dc Step-Down Converter Cc Cv 1-24V 3A ปรับความแม่นยําสูงได้
Current display: resolution 0.001A, range 0-3A, factory accuracy ±0.05A; display error is larger when the output current is less than 0.05A, small current within 10-40mA can not be displayed (calibration when the output current is greater than 1A, more acurrate)
Capacity display: resolution 0.001Ah, range 99.99Ah (can be long pressed ‘-' to clear, automatically save after power failure, automatically accumulate after power-on. Saturate after reaching 99.99Ah, need to be manually cleared)
Conversion efficiency: less than 95%
Working current: about 30mAโมดูลพาวเวอร์ซัพพลาย Dc-Dc Step-Down Converter Cc Cv 1-24V 3A ปรับความแม่นยําสูงได้
Input reverse connection protection: Yes
Output anti-backflow: Yes, it can be directly connected to the battery for charging, no need to add diodes (there is a 1K ohm equivalent dummy load inside the module output. After the end of charging, the battery will lose battery power. Mind this, please The output is connected in series with a diode)
Short circuit protection: Yes
SiZe: 73.4*55.54*30.5mmโมดูลพาวเวอร์ซัพพลาย Dc-Dc Step-Down Converter Cc Cv 1-24V 3A ปรับความแม่นยําสูงได้

รายละเอียด โมดูลพาวเวอร์ซัพพลาย Dc-Dc Step-Down Converter Cc Cv 1-24V 3A ปรับความแม่นยําสูงได้

กราฟราคา โมดูลพาวเวอร์ซัพพลาย Dc-Dc Step-Down Converter Cc Cv 1-24V 3A ปรับความแม่นยําสูงได้ สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา โมดูลพาวเวอร์ซัพพลาย Dc-Dc Step-Down Converter Cc Cv 1-24V 3A ปรับความแม่นยําสูงได้ จากวันที่ 02-11-2022 - 02-12-2022