อะแดปเตอร์เชื่อมต่อ Uhf Female To Bnc Female Rf Coax Coaxial So239 สําหรับ F/F Straight Hxbg 2ชิ้น/ชุด ที่ Oto Pkhonkaen Center

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม อื่นๆ ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ อะแดปเตอร์เชื่อมต่อ Uhf Female To Bnc Female Rf Coax Coaxial So239 สําหรับ F/F Straight Hxbg 2ชิ้น/ชุด ที่ Oto Pkhonkaen Center

This UHF to BNC adapter is a between series coaxial adapter design. UHF female to BNC female adapter is one of the many RF components. This straight UHF coax adapter is a in-line RF adapter. Material: metal. Size: show as pictures. There might be size errors due to different computer resolutions. 2 * UHF female to BNC female adapter. Our
: ถุงน่อง
: Shopee
฿174  ฿174 

About อะแดปเตอร์เชื่อมต่อ Uhf Female To Bnc Female Rf Coax Coaxial So239 สําหรับ F/F Straight Hxbg 2ชิ้น/ชุด ที่ Oto Pkhonkaen Center

Descriptionอะแดปเตอร์เชื่อมต่อ Uhf Female To Bnc Female Rf Coax Coaxial So239 สําหรับ F/F Straight Hxbg 2ชิ้น/ชุด
This UHF to BNC adapter is a between series coaxial adapter design. This UHF adapter is precision manufactured to RF components industry specifications.
UHF female to BNC female adapter is one of the many RF components
Female UHF to female BNC adapter has a straight body. This straight UHF coax adapter is a in-line RF adapter.
Connect BNC to UHF type device, great for many projects which involves UHF and BNC connector.


Specification:
Material: metal.อะแดปเตอร์เชื่อมต่อ Uhf Female To Bnc Female Rf Coax Coaxial So239 สําหรับ F/F Straight Hxbg 2ชิ้น/ชุด
Color: silver.
Size: show as pictures.


Note:
There might be a bit color distortions due to different computer resolutions.
There might be size errors due to different computer resolutions.


Package include:
2 * UHF female to BNC female adapter.

*Hello, my dear friend! Welcome to the HXBGXB store.
*Our products will be shipped abroad within 3-5 days, and it will take 7-15 days to arrive. Plead for forgiveness.
*We mainly deal in household life products, 3C electronic products, bicycle accessories, motorcycle accessories, auto accessories, outdoor and sports products, fashion accessories, fashion clothing, etc.
*Bulk order can enjoy more discounts~ We provide you with high quality and competitive price products.อะแดปเตอร์เชื่อมต่อ Uhf Female To Bnc Female Rf Coax Coaxial So239 สําหรับ F/F Straight Hxbg 2ชิ้น/ชุด
*If you have any questions, please feel free to chat with us. We provide various high quality and competitive price products.
*We will update the product list in time and ensure that all products are 100% new.
*For more promotions, please follow us to get more discounts in the first time.

รายละเอียด อะแดปเตอร์เชื่อมต่อ Uhf Female To Bnc Female Rf Coax Coaxial So239 สําหรับ F/F Straight Hxbg 2ชิ้น/ชุด

กราฟราคา อะแดปเตอร์เชื่อมต่อ Uhf Female To Bnc Female Rf Coax Coaxial So239 สําหรับ F/F Straight Hxbg 2ชิ้น/ชุด สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา อะแดปเตอร์เชื่อมต่อ Uhf Female To Bnc Female Rf Coax Coaxial So239 สําหรับ F/F Straight Hxbg 2ชิ้น/ชุด จากวันที่ 06-11-2022 - 06-12-2022